GüncelManşet

Ümraniye-Ataşehir seçim toplantısı yapıldı

İstanbul: 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler yaklaşırken Partizan tavrını ve tartışma toplantılarını örgütlemeyi sürdürüyor. Merkezi ve bölge toplantılarının gerçekleştirilmesinin ardından ilçe toplantılarının bir devamı olarak 4 Nisan Cumartesi günü Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde yürütülecek seçim çalışmalarıyla ilgili 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Eylül Kültür Derneği’nde bir toplantı daha yapıldı. Yapılan toplantıda seçim çalışması komisyonları oluşturulurken, gelenekselleşmiş boykot tavrından sonra taktik politika değişikliğinin sebepleri ve ayrıntıları konuşuldu. Toplantının seyrine dair yapılan açıklama ise şöyle:

“Partizan’ın Merkezi Seçim Örgütlenme Komisyonu’ndan da katılımın olduğu toplantıda oluşturulan divanın seçim tavrına dair yaptığı açıklamaların ardından gündem kapsamlı bir şekilde tartışmaya tabi tutulmuş ve seçim tavrımız başta olmak üzere nasıl bir seçim kampanyası yürüteceğimiz detaylandırılarak tartışılmıştır. 

Daha geniş kitlelere ulaşmak için

Seçimlere ilişkin tavrımızın geçmişten günümüze farklılaşan özellikleriyle katılımcılar tarafından tartışmaya açıldığı toplantıda politik bir gündem olarak seçimlerin kavranışına dair sorunlara yönelim gösterilmiştir. Gelenekselleşen boykot tavrımızın seçimlere katılım şeklinde uğradığı değişiklik seçim gündemini de aşan düzeyde kaçınılmaz olarak tartışılmıştır. Seçimlerin sosyo-ekonomik yapıyla bağlantısı, taktik bir sorun olarak boykot ya da seçimlere katılım tutumunun benimsenmesi ve parlamentoya bakışımız üzerinden yine bağlantılı gelişen bir dizi tartışma, esasında siyasal çizgimize, politik sürece ve hedeflerimize dair yabancılığın göstergesi olmuştur. Kitlemizin seçimler zemininde yöneldiği tartışmalar geride bıraktığımız seçim dönemlerinde yerine getiremediğimiz tartışmaların bir birikimi ve sonucudur. Kavrayış düzeyimizi doğru bir çizgiye oturtacak ve geliştirecek tartışmalara yönelmemiz, kafalardaki soru işaretlerine yanıtlar geliştirmemiz faaliyetimizin doğru bir yönelime kavuşturulması için bir zorunluluktur. Seçim tavrımızın kavranışında genelde yakaladığımız düzeyin olumluluğu kitlemizin sürecin örgütlenmesine gösterdiği katılımla daha da somutluk kazanmıştır.  Sınırlı da olsa kimi alanlarda tartışmalara yöneliyor oluşumuz faaliyetimizin önünü açacak dinamikleri de beraberinde açığa çıkarmaktadır. Seçimlere katılım ve HDP’nin aktif şekilde desteklenmesi biçiminde belirlediğimiz politik tutumumuz etrafında kitlemizin birleştirilebilmesi politik etkimizin arttırılması ve örgütlenme yönelimimizin geniş bir ağa dönüştürülmesini beraberinde getirecektir. Politik tavrımızın kavranmasında kaydedeceğimiz gelişme, kitlemizin seçim kampanyasına katılımıyla açığa çıkaracağımız enerji, faaliyetimizin örgütlü hale getirilmesinde atılganlık yaratacak ve yeni kitlelere ulaşmada olanaklarımızı çoğaltacaktır.

Daha fazla temas için

HDK ve HDP’de dair yaklaşımımız bu güne kadar Kürt ulusunun demokratik taleplerini sahiplenerek uzaklığımızı ve yabancılığımızı alt etmeyi hedeflerken Kürt halkıyla ve toplumun farklı kesimleriyle temas kumamızı sağlayacak bir zeminde ele alınmaya çalışılmıştır.. Bu konuda hangi oranda mesafe kaydettiğimiz ayrı bir değerlendirme konusuyken seçimler bir kez daha bu yönelimimizin hayata geçeirilmesine olanaklar sağlayacaktır. Seçimler sürecinin dışında ve oluşan politik atmosferi yok sayarak kitlelere gitmeyi ve örgütlenmeyi düşünmek, politik gelişmelere, kitlelere ve örgütlenme çizgimize ne denli yabancı olduğumuzu gösteren tartışmalardır. Politik iklimden ve kitlelerden ayrı hangi gündemle faaliyetimizi örgütleyeceğimiz sorusu tersinden vereceğimiz yanıtlarla anlam kazanacaktır. Burjuva feodal düzenin ve temsilcisi durumundaki burjuva partilerin teşhiri ve demokratik halk devriminin propagandası üzerinden kitleleri örgütlemeye yönelen bir faaliyet politik amaçlarımızın gerçekleştirilmesinde bir iddiayı içerebilir. Bu aynı zamanda politik iktidar mücadelemizin hedeflerinin kitlelere anlatılması ve gösterilmesi bakımından da önemli bir işleve sahip olacaktır. Tarihsel olarak ömrünü doldurmuş olmasına rağmen kitlelerin beklentisini ve umudunu kesmediği bir gerçeklikte parlamentoyu umut olarak göstermeksizin demokrasi mücadelesinin kazanımlarını çoğaltmak, devrimden çıkarı olan geniş halk yığınlarının taleplerini yükseltilmek seçimlere katılım yoluyla mümkündür. Belirlediğimiz bu taktik politika siyasal çizgimizi gölgede bırakmayacak denli net hedeflere sahiptir.

Bu seçim dönemi aynı zamanda AKP’de somutluk kazanan devletin saldırılarına karşı toplumun değişik kesimlerinin seçim barajını yıkarak demokratik kazanımları büyütme zemininde birleşmesine tanıklık etmektedir. HDP”nin aktif şekilde desteklenmesi seçim meselesine ait birçok pratik çalışmayı, oy kullanmaktan, seçim anında ki görevlerimize kadar yoğun bir faaliyeti kapsamaktadır. Hiç tereddütsüz bu çalışmalara yöneleceğimiz, içerisinde yer alarak örgütlenmelerimizi organize edeceğimiz bilinmelidir. Politik tavrımızın hedefleriyle HDP’nin desteklenmesi üzerinden seçime ait pratik çalışmaların birbirinden koparılamayacak şekilde bütünlüklü kavranması gerekmektedir.

Seçim komisyonları oluşturuldu!

Ümraniye ve Ataşehir’de yürütülecek seçim çalışmalarının komisyonlar üzerinden geliştirilmesi hedefiyle örgütlenmelere gidilmiş merkezi ve yerel komisyonlar olmak üzere dört ayrı komisyon kurulmuştur. Komisyonların güçlendirilmesi ve çalışmaların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Seçim kampanyası boyunca kullanılacak merkezi materyallerin yanısıra üretken ve yaratıcı olunması üzerine konuşulmuş ve önümüzdeki dönem çalışmaların pratik olarak başlamasıyla kitle buluşmalarının ve halk toplantılarının örgütlenmesi önerilmiştir.

Partizan Ümraniye-Ataşehir Seçim Örgütlenme Komisyonu

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu