Güncel

Ulusal sorun atölyesinden.. (Ankara)

Kaypakkaya Kampanyası çerçevesinde Ankara’daki süreç iç ve dış çalışmalar olarak iki yönlü ele alınmış durumda. Kampanyanın iç çalışmalarından birisi de atölyeler.

Bu süreçte belirlenen ve iki haftadır çalışmaları devam eden atölyelerin isimleri şöyle: Kaypakkaya ve Ulusal Sorun, Kaypakkaya ve Kemalizm, Kaypakkaya ve İşçi Sınıfı ve son olarak Kaypakkaya ve Halk Savaşı. Atölyeler, belirlenen tarihlerde sunumlarını yapmak, teorik derinlik kazanmak, politika üretmek, bakış açısını sağlamlaştırmak, tartışma kültürünü oluşturmak, insanlar önünde konuşmaktan tutalım da daha fazla sahiplenme yaratmaya kadar bir dizi etkiye sahiptir.

Kaypakkaya ve Ulusal Sorun Atölyesi olarak bu iki haftalık süreç içerisinde genel bir taramadan sonra neleri ele almamız gerektiğini belirledikten sonra konu paylaşımları yaptık. Belirlenen konular üzerine araştırmalar ve okumalar yapıldıktan sonra çeşitli atölye içi sunum ve tartışmaları yapıldı. Atölye toplantılarında olgunlaşan ve belli bir hatta oturttuğumuz çalışmalarımızı sonlandırdık.

 

Sunum başlıklarımız ise şöyle;

Temel Dayanak (Lenin, Stalin, Mao)
-Ulus Tanımı (Stalin)
-Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ve Pratik Olma Tartışmaları, Lenin/Rosa Lüxemburg
-Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkının Proleter Devrimci Sunuluşu(Lenin, UKKTH)
-Proletarya ve Sosyal Şovenizm(Lenin, UKKTH)

Güncel Rehber(İbrahim Kaypakkaya)
-Milli meselede Şafak Revizyonizminin tezleri
-Milli baskı kime uygulanıyor?
-Milli baskının amacı nedir?
-Emperyalizmin ırkçılık politikası, yerli hakim sınıfların ırkçılık politikası
-Türkiye’de milli baskının şampiyonları ve onların suç ortakları
-“Halk Hareketi” ve “Milli Hareket”
-Kürt Milli Hareketi
-Kürt Milli Hareketi’nin demokratik muhtevası
-Sınıf bilinçli Türkiye Proletaryasının Kürt Milli Hareketi karşısındaki tutumu ne olmalıdır?
-Halkın Kendi Kaderini Tayin Hakkı, Ulusun Kendi Kaderini Tayin Hakkı
-“Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı”, ayrı bir devlet kurma hakkından başka bir şey değildir.
-“Kendi Kaderini Tayin”, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı”
-Türkiye’nin sınıf bilinçli proletaryası , Kürt Milletinin ayrılmasını ne zaman destekler, ne zaman desteklemez?
-Marksist Leninist Hareketin Milli Mesele ile ilgili görüşlerinin özeti

Son Süreç:
-Bilimsel bakış açısı nasıl olmalı?
-Güncel Politika
-Somut Yönelim
-Soru/cevap, tartışma, beyin fırtınası

Tartışma kısmı bizler için oldukça verimli geçtiği görülmüştür. Özellikle de temel teorik altyapısını sunup bilgileri tazeledikten sonra tartışma yürütmek, verimi arttırmıştır. Son söz olarak; meseleleri ele alırken bilimimizi rehber edinmeli, süreçteki tarafların konumları doğru saptamalı, tarihi sorumluluklarımızın bilincinde olmalı, olgulara dogmatik yaklaşmamalıyız.

Bir Özgür Gelecek okuru

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu