Güncel

Tekirdağ’da bilgi düşmanlığı

Hapishanelerdeki sorunlar her geçen gün biraz daha ibretlik biçimlere bürünüyor. Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi “Eğitim Kurulu”nun 11/01/2013 tarihli, 2013/8 sayılı kararı bu ibretlik durumlardan sadece bir tanesidir.

“Hapishane Eğitim Kurulu”nun söz konusu kararına göre genel-rutin ve baskın aramaların yapılmasını engellediği, kurumun fiziki yapısını bozduğu (artık ne demekse) ve tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle tutsaklar artık hücrelerinden 10’dan fazla kitap bulunduramayacak. “Fazlalık” kitaplar zorla alınacak. Dini inançla ilgili olan ve lise, üniversite ders kitaplarına bir sınırlama getirilmeyecek. Dışarıdan bilgisayar çıktısı ve yakınlarımızın kimi dergilerdeki yazıların fotokopisini çekip gönderdiği yazılar tarafımıza verilmeyecek. Ayrıca Dünya Atlası ve Türkiye Haritası gibi harita ve coğrafya bilgilerini içeren belgeler “örgütsel amaçlı kullanılabilecek materyaller olarak değerlendirilmiş, tutsaklara verilmesi ve hücrelerde (arşiv olarak) 10 adet dergiden fazlasının bulundurulması yasaklanmıştır.

“Eğitim Kurulu”nun kararında, evet, bunlar var.

 

Hücrelerde “kitap dağları” yok!

Daha önce hapishanede 3 kitap sınırlaması vardı. Üç kitaptan fazlası tutuklu/hükümlülere verilmiyordu. 2005 yılında bu uygulama kaldırıldı. 8 yıldır kitaplar herhangi bir sınırlama konulmadan tarafımıza veriliyor. Hücrelerde bu zamana kadar kitaplardan ya da dergilerden kaynaklı herhangi bir “güvenlik” sıkıntısı oluşmuş değildir. Aynı zamanda hücrelerde “kitap dağları” da oluşmuş değildir. Bunun olması da imkansızdır. Çünkü kitaplar sürekli sirkülasyon halindedir. Araştırma-inceleme; sanatsal, siyasal-politik, edebi, kültürel alanlarda okuma-yazma faaliyetleri açısından gerekli olan kitap-dergiler gerek tutsaklar arasında gerekse de yakınlarıyla sirkülasyon halindedir.

Bu zamana kadar güvenlik vs. açısından sorun yaratmayan kitaplarımız için şimdi “böyle olabilir” denilerek olumsuz bir algı yaratılmaya, bu algı da tutsakların aleyhine yöneltilmeye ve sonuçlandırılmaya çalışılıyor. Hücrelere kitap rafı verilerek kolaylık sağlama yerine keyfi, baskıcı yöntemlere başvuruluyor.

 

Bilgiye ulaşmak engelleniyor

“Eğitim Kurulu”nun kararı tutsaklar arasındaki paylaşımın önüne geçme amacı taşıdığı gibi, bilgiye ulaşma süreçlerini de daraltmak, sınırlamak ve fiili olarak engellemeye, aklın ve emeğin örgütlenmesi süreçlerini sekteye uğratmaya dönüktür. İçerik olarak baktığımızda, zihin haritasının engizisyon mahkemelerine dayandığı ve yakın tarihte de 12 Eylül faşizminin ruhuna rahmet okuttuğu görülecektir. Bugün en üst düzey devlet bürokrasisinden 12 Eylül faşizminin kitap yakma faaliyetleri, yasaklamalarına lanetler yağdırılırken hapishanelerde Dünya Atlası, Türkiye Haritası gibi harita ve coğrafya bilgisi içeren şeyler “örgütsel amaçlı kullanılabilecek materyal” olarak görülüyor, yasaklanıp mahpuslara verilmiyor. Kitap okuma oranlarının çok düşük olduğu Türkiye’de birde hapishanelerde kitap okunması, bilgiye ulaşım süreçleri en alt düzeye çekilmeye ve fiili olarak da engellenmeye çalışılıyor.

Sınıflı toplumların tüm egemen sınıfları, tüm gerici muktedirler, kendi kabulleri, düşünceleriyle ve iktidarlarıyla uyumlu olmayan bütün bilgilerden korkmuşlardır. Bugün, 21. yüzyıl Türkiye’sinde durum bundan farklı değildir. Kitap bilgidir, hayattır aydınlanmadır. Tutsaklar için kitaplar-dergiler dışarıda olduğundan çok daha önemlidir.

“Eğitim Kurulu” 10 kitap, 10 dergi(arşiv amaçlı) sınırı koyuyor ve “fazlasını dışarı göndereceksiniz, yoksa zorla alırım” diyor. 10 kitabın dışarıdan gelmesini bekleyeceksin ki; bu süre en az iki aydır. Çünkü kitapların hapishaneden çıkması ve dışarıdan geri gelip “Eğitim Birimi” nin incelemesinden geçmesi kolay olmuyor. Bu müthiş bir zaman kaybıdır. Zaman kaybı maddi-manevi zarar demektir, tutsakların yaşamlarının daraltılması ve tecridin kat-kat arttırılmasıdır ve bizlere, ailelerimize ek olarak ekonomik külfet yaratmaktadır.

Bir tarafta okullarda “tabletli eğitim” dönemi, ilerici, çağdaş demokrasi nutukları, bir tarafta ortaçağın engizisyon zihniyetine, 12 Eylül faşizminin temel niteliklerinden biri olan BİLGİ DÜŞMANLIĞI’na rahmet okutan “Eğitim Kurulu”nun kararları…

 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishane’den Tutsak Partizanlar

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu