Makaleler

“Gezi Park’tan çıkacak çok şey var”

Gezi Parkı eylemleri üzerine çok şey söylendi, söyleniyor. Kuşkusuz analizler yapmak, nedenleri niçinleri üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü bu eylem kendi içinde pek çok yeni şey barındırıyor. İlk etapta dikkatimi çeken bir şeyi ifade edecek olursam, şunları söyleyebilirim:

Bir kere; birbirine benzemeyen, sosyal kültüre farklılıkları olan bu gençler, kapitalist sistemin bireyci, çıkarcı ilişkiler dizgesinden çıkıp geliyorlar… Burjuva zihniyeti, bireyi bireyin karşısına diker, rekabet içerisine sokar, çıkar çatışmasına iter… Özel mülkiyete dayalı sistem, birey- toplum çatışması üzerine yükselir aslında. Ancak burada bir problem var! Bölüşüm ilişkisi. Çünkü bu üretici güçlerin ilerlemesini engeller ve çatışmasına yol açar. Nitekim Yunanistan, İspanya, vb. ülkelerde baş gösteren isyanlar, bu çatışmanın şiddetlenmiş halidir. Diğer bir deyişle giderek daha çok toplumsallaşan üretimin, giderek daha çok toplumsallaşamayan bölüşüm kriz halidir.

Burada bireycileştirilen ve eline bilgisayar, cep telefonu tutuşturulan gençliğin (yeni neslin) durumuna geçebiliriz. İnternet ya da sosyal paylaşım ağı denilen ortamda bireyin kendisi için birey haline geldiğini ve toplumsal bir olgu olduğunu görürüz. Bilgisayar kullanıcıları, daha tuşa basar basmaz farkında olsun ya da olmasın bireyciliğini bir kenara bırakır, sosyal paylaşım ağlarında yeni tipte ilişkiler kurar.

 

“Gezi Parkı eylemi, özünde sisteme yönelmiştir”

Bu ilişkinin hayattaki karşılığı kolektivizmdir. Toplu çalışma alanları, yeni fabrikalar da öyle değil mi? Bir fabrika nasıl ki tek tek işçileri kendi bünyesinde toplar, ortak üretim yapmasını sağlar, sosyal paylaşım ağları da tek tek bireyleri kendi bünyesinde toplar ve ortak akıl üretmelerini sağlar. Demek ki kapitalist sistem her ne kadar bireyi toplumdan koparıp toplumun karşısına koyuyor ise de esas olarak onun toplumsallığını ortadan kaldıramıyor, kaldıramaz. Çünkü çelişki, bireyle toplum arasında değil, sistemin oluşturduğu ilişkiler dizgesindedir. O halde de o olmalıdır!

Gerçi Gezi Parkı eylemi, özünde sisteme yönelmiş bir eylemdir. Ortalıkta “bu gençler de nereden çıktı” biçiminde dolaşan sorunun cevabı sanırım budur! Diğer bir ifadeyle, “ağaçlar kesilmesin, AVM yapılmasın!”la başlayan, Beşiktaş sırtlarında devam eden, Türkiye’nin altmış üç vilayetine yayılan çatışmalarda yer alan eğitimli, bilgili gençler nereden çıktı sorusunun cevabı budur.

Eğer yanlış anlamadıysam eylemi yürüten bu gençlerde sınıf kini yetersizliği ve sınıf uzlaşmacılığı eğilimi var! Bitirirken, devrimcilerin Gezi Parkı eylemlerinden çıkaracağı çok şeyler olduğunu belirtmek istiyorum.

 

Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishane’den Tutsak Partizan

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu