Dünya

ATİF 36. Genel Kurulu’nu Başarıyla Tamamladı

MANNHEİM | 25 – 03 – 2013 | Almanya’da en eski göçmen kurumu olan Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu, 1 yıllık faaliyetini değerlendirmek ve önümüzdeki dönem perspektifini değerlendirmek,tartışmak ve belirlemek amacıyla 36. Genel Kurulu’nu Mannheim’de gerçekleştirdi. Özellikle siyasi ve faaliyet raporu üzerinde canlı tartışmaların yaşandığı genel kurula yaklaşık 100 civarında kişi katılım sağladı ve Genel Kurul’da 86 delege hazır bulundu. Karşılıklı saygı temelinde eleştiri özeleştiri diyalektiğinin iyi bir şekilde işlemiş olması gelecek dönemler adına olumlu bir gelişmeydi ve örgütsel faaliyetin gelişimi noktasında umut ışığı oldu.

İlk olarak gündem maddeleri okundu ve gündem maddelerine ilişkin değişiklik önerisinin kabul edilmesiyle birlikte siyasi rapor ile faaliyet raporunun okunması ve tartışılmasının tek gündem olması gerektiği önerisi kabul edildi ve gündem maddeleri bu şekliyle kabul edilmiş oldu. Saygı duruşunun ardından delege tespiti yapıldı ve delegelerinin çoğunluğunun bulunması sonucu Genel kurula devam edildi.

Hemen ardından ATİF yönetim kurulu Başkanı Süleyman Gürcan açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında 36. Genel kurulu selamlayarak canlı ve başarılı bir genel kurul geçmesi dileklerinde bulundu ve yükselen kriz ve bununla bağlantılı olarak tekrar yükselişe geçen ırkçılığa vurgu yaparak bir göçmen örgütü olarak ATİF üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Avrupada ve dünyada gelişen işçi hareketleri ve sosyal kurtuluş hareketleriyle enternasyonal dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Almanya’da ki yerli işçi ve emekçi hareketleriyle daha ileri bir ilişkilenme içinde olunması gerektiği ve özellikle Türkiyeli yoğun işçi emekçi kesimindende kaynaklı sendikal faaliyet içinde daha fazla yer alınması gerektiğini vurguladı. Açılış konuşmasından sonra siyasi rapor ve faaliyet raporunun sunumu ve tartışmasına geçildi.

Faaliyet raporunun ounduğu Genel Kurul’da tartışma bölümüne geçildi. Tartışma bölümünde bölgeler siyasi rapor ve faaliyet raporu hakkında görüşlerini sundular. Daha sonra tek tek kişiler söz hakkı aldılar. Bölgeler aynı zamanda kendi bölgelerinde yaptıkları faaliyetler üzerine de sunum gerçekleştirdiler ve bu sunumlar deneyim aktarımı açısından canlı tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Siyasi rapora ilişkin eleştirilerde genel olarak örgütün hedefinde sapma yaşayacağı endişesi ön plandaydı. Siyasi raporda oldukça fazla ön planda olan sendikal çalışmalarda ve işçi emekçi mücadelelerinde çok daha fazla ön planda olmasından kaynaklı, artık örgütün esas çalışma noktasının bu olacağı endişesi ve bu endişe ekseninde yoğun eleştiriler yapıldı.

Yapılan eleştirilerde, faaliyetçilerin bulunduğu alaanlarda örgütlenme ve örgütlülük yaratma konusunda insiyatif zaafiyeti olduğu göze çarptı. Bu durumun bir sonucu olarak özellikle rapordaki bazı abartılı tespitlerin olduğueleştirisi dile getirildi. Bu abartılı tespitler niyetten bağımsız olarak örgütsüzlüğün ve insiyatifsizliğin gerekçesi haline getirildi. Bunun dışında raporda bazı kavramların yanlış kullanıldığı eleştirileri de getirildi. Bazı eleştiriler önemli yanlış anlayışlara sahip olsalar da bu yaklaşımların ortaya konulmuş olması genel kurul açısından bir kazanım oldu.

Siyasi rapor tartışmaları sırasında misafir konuşmacılar da konuşmalar yaptılar. Politik Sendikalar Konsey’inde yer alan iki alan sendika temsilcisinin ardından MLPD temsilcisi ve onların ardında Metin Ayçiçek ve Seyhan Taşdemiroğlu konuşmalarını gerçekleştirdiler. Özellikle Metin Ayçiçek ve Seyhan Taşdemiroğlunun sosyal ilişkiler, gençlik, kültür ve sanat üzerine yaptıkları konuşmalar katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tartışmanın sonunda Federasyon Yönetim Kurulundan Süleyman Gürcan ve Ufuk Berdan siyasi rapor ve faaliyet raporuyla ilgili eleştiriler ve değerledirmelerle ilgili toparlama konuşması yaptılar; sonrasında yapılan oylama sonucu siyasi rapor ve faaliyet raporu kabul edildi. Bu gündemden sonra mali raporun sunumu gerçekleştirildi ve mali rapor oy birliğiyle kabul edildi. Bu gündemden sonra ATİF Denetleme Kurulunun hazırladığı denetim kurulu raporu okundu. Önergeler kısmında sadece 36. Dönem Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tüzük değişiklik önergesi mevcuttu.

Federasyon genel kurullarının iki yılda bir yapılması önerisi yapıldı ve oylama sonucunda kabul edildi. Ardından yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu  seçildi. Sonrasında ATİK kongresine gidecek 43 delegenin seçimi yapıldı. Dilek ve temenniler kısmının yapılmasından sonra kongre başarılı bir şekilde bitirildi.

10 saat süren Genel Kurul’da Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu adına Selahattin Doğan bir konuma gerçekleştirdi. Konuşmasında ATİK’in yönelimine dikat çeken Doğan, perspektifte yer alan sınıf çalışmasının önemsenmesi gerektiğini dile getirdi. Avrupa Sürgünler Platformu Yürütme Kurulu adına bir destek mesajının yanı sıra, YDG adına bir konuşma gerçekleşti ve AGİF tarafından da dayanışma mesajı sunuldu. Genel Kurul içinde Almanca ve Türkçe sloganlar atıldı.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu